Ensitietopäivät

Turun MS-neuvolan Ensitietopäivät

Ensitietopäivät on tarkoitettu sairastuneille ja heidän perheilleen sairauteen sopeutumisessa ja sopeutumisprosessin tukemisessa. Tavoitteena on sairastuneen fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn tukeminen uudessa elämäntilanteessa sekä myös perheiden tukeminen. Tavoitteena on lisätä elämänhallinnan kokemusta uudessa tilanteessa. Ensitietopäivät mahdollistavat myös vertaistuen saamisen muilta samassa elämän muutostilanteessa olevilta henkilöiltä.

  • Tietoa sairaudesta ja lääkityksestä antaa neurologian erikoislääkäri
  • Kuntoutuksesta ja liikunnasta tietoa antaa fysioterapeutti/kuntoutusohjaaja
  • Sosiaalipalveluista ja kuntoutuksesta tietoa antaa kuntoutussosiaalityöntekijä
  • Henkistä tukea sairastumisessa ja eväitä eteenpäin antaa psykologi
  • Työelämässä selviytymistä ja työelämänmahdollisuuksia käsitellään työsuunnittelijan kanssa
  • Kokemuksia omasta sairaudestaan kertoo kokemusasiantuntija

Tilaisuudet ovat osallistujille maksuttomia, sillä kustannuksista vastaa VSSHP tai asiakkaan kotikunta.

Ensitietopäivät järjestetään yleensä kaksi kertaa vuodessa eli maalis-huhtikuussa ja marraskuussa. Ne koostuvat kahden peräkkäisen lauantaipäivän kokonaisuudesta. Maksusitoumuksen saaneille lähetetään kutsu ja ohjelma ajoissa ennen ko. päiviä eli yleensä n. kaksi kuukautta ennen. Mukaan päiville voi ottaa myös 1 – 2 omaista / läheistä saamaan tietoa ja vertaistukea muilta läheisiltä.

Lisätietoja Ensitietopäivistä antaa neuroyhdistyksen toiminnanjohtaja Minna Härmä puh. 0400 174 402 tai sähköpostilla minna.harma(at)neurolo.fi