MS-neuvola

Turun MS-neuvolan toiminnan tarkoitus on huolehtia MS- tautia ja harvinaisia neurologisia sairauksia sairastavien kokonaisvaltaisesta ja yksilöllisestä kuntoutuksen suunnittelusta. MS-neuvolassa ei hoideta akuutteja sairastapauksia eikä anneta lääkereseptejä vaan peruslähtökohta on kuntoutussuunnitelman tekeminen itsenäisen ja omatoimisen arkipäivän, työelämän ja vapaa-ajan tukemiseksi.

MS-neuvolan vastaanotolla asiakkaan tarpeisiin perehdytään huolella. Moniammatillinen työryhmä (neurologian erikoislääkäri, fysioterapeutti, kuntoutusohjaaja ja sosionomi) paneutuu yhdessä asiakkaan kanssa hänen elämäntilanteeseensa.

Vastaanotolla tarkastellaan arkipäivän ongelmatilanteita ja niihin ratkaisumallien löytämistä kuntoutuksen avulla. Käynnillä arvioidaan toimintakykyä, keskustellaan, kuunnellaan, annetaan tietoa ja suunnitellaan tulevaa.

Kokonaistilannearvion pohjalta voidaan laatia kuntoutussuunnitelma ja siihen tarvittavia lausuntoja, apuvälinesuosituksia yms. Asiakas saa apua erilaisten lomakkeiden täyttämisessä esim. Kelan kuntoutushakemus. Asiakkaan läheinen voi osallistua vastaanotolle.

Jos kotikuntasi on muu kuin Turku, kysy hoitavalta taholtasi mahdollisuutta saada maksusitoumus vastaanottokäynnille MS-neuvolaan.

Asiakkaan toimistomaksu vastaanottokäynnistä on 30 euroa, joka laskutetaan jälkikäteen.

Vastaanotto on 1.1.2021 alkaen Lounais-Suomen neuroyhdistyksen tiloissa, Itäinen Pitkäkatu 68, 20810 Turku

Ajanvaraukset MS-neuvolaan:

Minna Härmä

Puh. 0400 174 402

Sähköposti: minna.harma(at)neurolo.fi

MS-neuvolan henkilörekisteriseloste