Tietoa ja linkkejä


Neuroliiton sivuilta löydät tietoa sairaudesta (MS, Harnes), edunvalvonnasta, työllisyysasioista ja linkkejä mm. keskustelupalstoille, muiden yhdistysten sivuille www.neuroliitto.fi


Happy House – monitoimikeskus on VAPI ry, Varsinais-Suomen Vammais- ja Pitkäaikaissairausjärjestöt ry, esteetön kohtaamispaikka. Internet-kahvilan aukiolot ja tiedot toiminnasta ja tapahtumista sekä VAPIsta löydät täältä: https://vapiry.fi/

MS-ASEMA on I CARe -kehittämisprojektin myötä luotu MS-tautia sairastavien, heidän läheistensä ja hoitajiensa omahoidon tukiasema verkossa.
MS-ASEMA tarjoaa mahdollisuuden saada tutkittua tietoa sairauteen, sen omahoitoon, kuntoutukseen sekä vertaistukeen liittyen ajasta ja paikasta riippumatta.

https://www.ms-asema.fi/

MyMS-palvelun käyttö on mahdollista niissä sairaanhoitopiireissä, joissa hoidonseurantajärjestelmä ja My MS – Potilaan käyttöliittymä ovat käytössä. Palveluun on mahdollista kirjautua, mikäli sinulla on vahvistettu MS-taudin diagnoosi. Erityisesti ennen suunniteltua poliklinikkakäyntiä ja jos sairaudessasi tai lääkityksessä on tapahtunut muutoksia, sinun on hyvä kirjautua palveluun ja antaa palvelussa esitietoja voinnistasi. Ainoastaan sinä itse ja hoidostasi vastaavat neurologian poliklinikan terveydenhuollon ammattilaiset pääsevät tarkastelemaan tietojasi.

https://www.neurosairaala.fi/


Mistä avustaja kauppareissulle, elokuviin tai vaikkapa matkalle? Avustajakeskus toimii Turun seudulla, Vakka-Suomessa ja Etelä-Satakunnassa. Lisätietoja: www.avustajakeskus.fi

Saattajakortin tavoitteena on helpottaa vammaisen tai pitkäaikaissairaan liikunnan ja kulttuurin harrastamista. Seudullisella Saattajakortilla yhtenäistetään eri toimipaikkojen käytäntöjä. Kortin voimassaolo kuntien palveluissa alkoi 1.4.2013.
Kortin myöntää kunnan liikuntapalvelut hakemuksen perusteella. Korttia anottaessa tulee esittää kuntoutus- / palvelusuunnitelma tai lääkärin tai fysioterapeutin lausunto.

Lisätietoja: http://www.turku.fi/vapaa-aika/liikunta/harrastamaan/soveltavat-liikunta…


Vammaisen pysäköintiluvasta tietoa: http://www.trafi.fi/tieliikenne/luvat_ja_hyvaksynnat/vammaisen_pysakoint…


Neuvontakeskus Kunnonkoti on esteettömän asumisen malliympäristö, jossa on esillä erilaisia kodin turvallisuutta ja itsenäistä suoriutumista edistäviä asumisen ratkaisuja, apuvälineitä ja hyvinvointiteknologiaa.kunnonkoti.turkuamk.fi/


Toimiva koti esittelee asumista ja itsenäistä selviytymistä helpottavia ratkaisuja: www.toimivakoti.fi/


TYKS:in Tietolähde – potilasinfokeskus
Infokeskus kaikille, jotka ovat kiinnostuneita terveyteen ja sairauteen liittyvistä asioista. www.tyks.fi/fi/tietolahde


Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta
Lautakunta on sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla toimiva muutoksenhakuelin, joka ottaa kantaa  Kansaneläkelaitoksen ja työpaikkakassojen antamiin päätöksiin.


Sosiaaliportti on THL:n (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos) ylläpitämä verkkopalvelu, josta löytyy tietoa sosiaalipuolen asioista, mm. linkkihakemisto, joka sisältää yli 1500 kuvailtua sosiaalialaa käsittelevää tai sivuavaa linkkiä.


Suomi.fi on julkishallinnon verkkopalveluiden yhteinen osoite. Kansalaisen arkielämää helpottavaa tietoa on koottu eri aihealueisiin.


Asiaa rakennetun ympäristön-, sekä liikkumisen esteettömyydestä löytyy Invalidiliiton esteettömyyssivuilta.


Valtion säädöstietopankki: www.finlex.fi


Kelan palvelut: www.kela.fi


Tässä elämässä blogi https://www.tassaelamassa.fi/