Tietoa ja linkkejä

Neuroliiton sivuilta löydät tietoa sairaudesta (MS, Harnes), edunvalvonnasta, työllisyysasioista ja linkkejä mm. keskustelupalstoille, muiden yhdistysten sivuille www.neuroliitto.fi


Happy House – monitoimikeskus on TVJ ry:n (Turun seudun vammaisjärjestöt) esteetön kohtaamispaikka. Internet-kahvilan aukiolot ja tiedot toiminnasta ja tapahtumista löydät täältä: www.happyhouseturku.fi


MS-ASEMA on I CARe -kehittämisprojektin myötä luotu MS-tautia sairastavien, heidän läheistensä ja hoitajiensa omahoidon tukiasema verkossa.
MS-ASEMA tarjoaa mahdollisuuden saada tutkittua tietoa sairauteen, sen omahoitoon, kuntoutukseen sekä vertaistukeen liittyen ajasta ja paikasta riippumatta.

https://www.ms-asema.fi/


Mistä avustaja kauppareissulle, elokuviin tai vaikkapa matkalle? Avustajakeskus toimii Turun seudulla, Vakka-Suomessa ja Etelä-Satakunnassa. Lisätietoja: www.avustajakeskus.fi


Saattajakortin tavoitteena on helpottaa vammaisen tai pitkäaikaissairaan liikunnan ja kulttuurin harrastamista. Seudullisella Saattajakortilla yhtenäistetään eri toimipaikkojen käytäntöjä. Kortin voimassaolo kuntien palveluissa alkoi 1.4.2013.
Kortin myöntää kunnan liikuntapalvelut hakemuksen perusteella. Korttia anottaessa tulee esittää kuntoutus- / palvelusuunnitelma tai lääkärin tai fysioterapeutin lausunto.

Lisätietoja: http://www.turku.fi/vapaa-aika/liikunta/harrastamaan/soveltavat-liikunta…


Vammaisen pysäköintiluvasta tietoa: http://www.trafi.fi/tieliikenne/luvat_ja_hyvaksynnat/vammaisen_pysakoint…


Neuvontakeskus Kunnonkoti on esteettömän asumisen malliympäristö, jossa on esillä erilaisia kodin turvallisuutta ja itsenäistä suoriutumista edistäviä asumisen ratkaisuja, apuvälineitä ja hyvinvointiteknologiaa.kunnonkoti.turkuamk.fi/


Toimiva koti esittelee asumista ja itsenäistä selviytymistä helpottavia ratkaisuja: www.toimivakoti.fi/


TYKS:in Tietolähde – potilasinfokeskus.
Infokeskus kaikille, jotka ovat kiinnostuneita terveyteen ja sairauteen liittyvistä asioista. www.tyks.fi/fi/tietolahde


Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta
Lautakunta on sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla toimiva muutoksenhakuelin, joka ottaa kantaa  Kansaneläkelaitoksen ja työpaikkakassojen antamiin päätöksiin.


Sosiaaliportti on THL:n (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos) ylläpitämä verkkopalvelu, josta löytyy tietoa sosiaalipuolen asioista, mm. linkkihakemisto, joka sisältää yli 1500 kuvailtua sosiaalialaa käsittelevää tai sivuavaa linkkiä.


Suomi.fi on julkishallinnon verkkopalveluiden yhteinen osoite. Kansalaisen arkielämää helpottavaa tietoa on koottu eri aihealueisiin.


Asiaa rakennetun ympäristön-, sekä liikkumisen esteettömyydestä löytyy Invalidiliiton esteettömyyssivuilta.


Valtion säädöstietopankki: www.finlex.fi


Kelan palvelut: www.kela.fi