Historia

Suomen MS-yhdistyksen Turun seudun alaosaston perustamista valmisteleva kokous pidettiin marraskuussa 1965. Koolla oli joukko turkulaisia MS-potilaita ja heidän perheenjäseniään. Kokouksessa päätettiin alaosaston perustamisesta ja valittiin toimikunta valmistelemaan asiaa.

Turun seudun alaosaston perustava kokous oli 23.3.1966 Tuberkuloosiyhdistyksen huoneistossa Yliopistonkatu 9. Perustavan kokouksen avasi valmistelevan toimikunnan pj. Erkki Salo. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Martin Panelius ja sihteeriksi kansanedustaja Vappu Heinonen.

Alaosaston ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti johtaja Aarne A. Räisänen. Hän oli Turun sosiaalisektorilla pitkään toiminut kunnallispoliitikko, jolla oli laaja järjestöalan tuntemus.

Jäsenmaksuksi päätettiin potilasjäseniltä 3 markkaa, potilaita huoltavilta 5 markkaa ja kannattajajäseniltä 10 markkaa vuodessa. Ainaisjäseniltä päätettiin periä 100 mk.

Vuoden 1966 lopussa oli alaosaston jäsenmäärä 135 jäsentä, joista potilasjäseniä 60 henkilöä.

Sodanjälkeiset kaksi vuosikymmentä sotakorvauksineen ja siirtolaisten asuttamisineen olivat puutteen aikaa. MS-potilaiden apuvälineiden saanti oli oman hankinnan varassa. Alaosaston ensimmäisiä tehtäviä olikin pyörätuolien hankkiminen ja niiden lainaaminen. V. 1967 toimintakertomuksessa todettiin: ”Alaosasto on hankkinut rullatuolin, jota on tarkoitus käyttää vain opettamiseen ja totuttamiseen.” Myöhemmin päätettiin, että potilaat saisivat lainata sitä kahdeksi kuukaudeksi kerrallaan.

Turun ja Porin läänin alueen MS-potilaat kuuluivat Suomen MS-yhdistyksen Turun seudun alaosastoon. Kun tähtäimessä kuitenkin oli koko maan kattavan yhdistysverkoston luominen, itsenäistyminen kävi pian ajankohtaiseksi. Helmikuussa 1971 pidetyssä vuosikokouksessa hyväksyttiin yhdistykselle säännöt ja saman vuoden elokuussa Oikeusministeriö antoi päätöksen Turun MS-yhdistys ry, MS-föreningen i Åbo rf:n perustamisesta.

Jo ensimmäisessä kokouksessaan itsenäinen Turun MS-yhdistys teki aloitteen MS-yhdistysten liiton perustamiseksi. Liiton perustamista käsittelevä ensimmäinen kokous pidettiin 30.10.1971 ja jatkokokous 27.12.1971. Tällöin hyväksyttiin liiton säännöt. Perustajajäseniksi merkittiin siihen mennessä rekisteröidyt Helsingin, Pohjois-Suomen ja Turun yhdistykset.

Vuonna 1973 yhdistyksen silloinen puheenjohtaja Martin Panelius esitti ajatuksen oman MS-klinikan perustamisesta Helsingin esimerkin mukaisesti. Klinikka-nimen sijaan päädyttiin neuvola-nimeen. 12.12.1973 johtokunta vahvisti neuvolan pääperiaatteet. Henkilökunnan muodostaisivat neurologi, sairaanhoitaja ja sosiaalihoitaja. MS-neuvola avasi ovensa 12.2.1974 Turunmaan sairaalan tiloissa.

Turun MS-yhdistykselle on aina ollut tunnusomaista jäsenten huoli ja vastuu toinen toisistaan. Jo alkuvuosina muodostui puhelinrinki, joka yleiseen tietoon tultuaan toimi eräänlaisena palvelevana puhelimena.

MS-liiton julkaisu MS-Avain / Nyckeln-lehden ensimmäinen numero toimitettiin jo ennen liiton perustamista v. 1970 pääasiassa turkulaisin voimin. Päätoimittajana oli Martin Panelius ja toimitussihteerinä toimittaja Lisa Ahlblad.

Yhdistys on eri yhteyksissä pyrkinyt tuomaan vammaisten tarpeet näyttävästi esille. Lokakuussa 1975 toteutettu MS-tempaus pyörätuolimarsseineen Turun kauppatorin ympäri kiinnitti huomiota vammaisten liikuntaongelmiin.

Avainteatteri perustettiin YK:n Vammaisten vuoden tarpeisiin syksyllä 1980. Alkuvuosien esityksiä olivat mm. ”Matti Savosen päivä”, ”Heppu Normaali”, ”Äiti, äiti me tahdomme veljen”, ”Tarvitsemme toisiamme”. Syyskuussa 1984 teatteri vieraili jopa Göteborgissa, missä oli kolme esitystä.

Yhdistyksen toiminnanjohtajat hoitivat lähes 15 vuoden ajan tehtäviään kodeistaan käsin. 1.5.1980 kirjanpitäjä Ethel Oksanen luovutti kotinsa yhdistyksen käyttöön ja näin saatiin toimitiloiksi 2 h +k osoitteessa Kauppiaskatu 18 B. Paikan nimeksi tuli MS-koti. Kesällä 1984 MS-koti siirtyi yhdistyksen omistukseen. Oston mahdollisti Turun kaupungin myöntämä koroton laina.

Yhdistyksen puheenjohtajina ovat toimineet:

1966 – 1971 Aarne A. Räisänen, 1972 – 1973 Martin Panelius, 1974 – 1984 Lisa Ahlblad, 1985 – 1989 Raija Kaila, 1990 – 1991 Tarja Turhanen, 1992 – 1996 Pekka Larkela, 1997 – 2002 Sirpa Suomi, 2003 – 2004 Helena Noroila, 2005 – 2009 Kirsi Paasikoski, 2010 – 2013 Liisa Leiva, 2014 – 2020 Teija Leino, 2021 – 2022 Riikka Kilpi, 2023 alkaen Ritva Lampinen.

Lähteet Turun MS-yhdistyksen 20-vuotishistoriikki ja hallituksen pöytäkirjat.

Tekstin laatinut niistä 9.11.2021 toiminnanjohtaja Minna Härmä.

Päivitetty puheenjohtajat 13.2.2023 / Härmä.