Kevätkokous 2021

Muistutus että torstaina 25.3.2021 meillä on kevätkokous. Kokous alkaa klo 18.00. Kokousta ennen on luento klo 17.00. Luennolla tutkimushoitaja Riikka Taina Auria kertoo Biopankin toiminnasta.

Kokous järjestetään vallitsevan koronatilanteen vuoksi vain Zoom-etäyhteydellä, johon saat linkin ilmoittauduttuasi osallistujaksi. Liitteessä kokouksen esityslista.Lähetämme v. 2020 toimintakertomusesityksen ja tilintarkastustiedot sekä taloussääntöesityksen ilmoittauduttuasi kokoukseen.Jos haluat harjoitella Zoomin käyttöä etukäteen, niin ota yhteyttä järjestöassistenttiimme Ina Renqvistiin, ina.neurolo@gmail.com ja voitte sopia ajankohdan. Kokoukseen voit ilmoittautua Inalle, ina.neurolo(at)gmail.com viimeistään 23.3.2021.

Kuvassa voi olla tekstissä sanotaan Lounais Lounais-Suomen NEUROYHDISTYS Sydvästra Finlands neuroförening ESITYSLISTA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS 1(1) 3.3.2021/MinnaHärmä 3.3.2021/ SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS Aika: Paikka: Torstai 5.3.2021 klo 18.00 luento klo 17.00 Riikka Taina, Auria Biopankki Zoom -etäyhteys, linkki aukeaa 6.30 KÄSITELTÄVÄT ASIAT: KOKOUKSEN AVAUS 2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN Valitaan kokouksen: .Puheenjohtaja 2.2. Sihteeri 23 Kaksi pöytäkirjan tarkastajaa 2.4. Kaksi ääntenlaskijaa TODETAAN KOKOUKSEN LAILLISUUS 4. VAHVISTETAAN KOKOUKSEN TYÖ–JÄRJESTYS 5. KÄSITELLÄÄN YHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUSJ JA PÄÄTETÄÄN SEN HYVÄKSYMISESTÄ 6. ESITETÄÄN EDELLISEN KALENTERIVUODEN TILINPÃÄTÖS JA TILINTARKASTAJAN VAHVISTETAAN TILINPÄÄTÖS JA PÄÄTETÄÄN TILI- TILIVELVOLLISILLE VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMISESTÄ KÃSITELLÄÄN EHDOTUS YHDISTYKSEN TALOUSSÄÄNTÖJEN PÃIVITTÄMISESTÄ HYVÄKSYMISESTÄ MUUT YHDISTYKSEN HALLITUKSEN TAI JÄSENT 10. KOKOUKSEN PÃÄTTÄMINEN PÄÄTETÄÄN NIIDEN ESITTÄMÄT ASIAT

Luento Torstaina 25.3.2021

Uroterapeutti ja seksuaaliterapeutti Seija Noppari Kuntoutuskeskus Kankaanpäästä kertoo MS-tautiin liittyvistä virtsarakon- ja suolentoiminnan erityispiirteistä, hoitomahdollisuuksista sekä seksuaalisuuteen liittyvistä haasteista ja mahdollisuuksista. Luento on torstaina 25.3.2021 klo 13.00-14.30 tai 15.00-16.30. Huomatkaa että luennolle voi osallistua 40 henkilö, muista ilmoittautua mukaan ajoissa. 🤓

https://blogi.wellspect.fi/blogi-uutisia/ms-koulutus?utm_content=155220678&utm_medium=social&utm_source=facebook&hss_channel=fbp-816898658662628

Neuroyhdistys / Ina

Suolistolle hyvää ruokaa

Studio MS-livelähetyksessä puhutaan suoliston hyvinvointia edistävästä ravitsemuksesta, unohtamatta muita elämäntapoja. Suoliston mikrobiston tiedetään vaikuttavan laajasti kehoon ja elintavoilla on mahdollisuus vaikuttaa millaisia bakteereja suolistossa majailee. Lähetyksessä pohditaan, miten pienillä, mutta merkittävillä valinnoilla voi vaikuttaa suoliston hyvinvointiin ja sitä kautta sekä kehon ja mielen hyvinvointiin.

Lähetys on 1.3.2021 klo 18.00 https://tunnems.fi/studioms/

bowl of vegetable salads

Neuroyhdistys / Ina

Soveltava ulkoliikuntaryhmä starttaa!

Aikuisten yksilöliikuntaan tulee helpotuksia maanantaista 22.2. alkaen. Turun kaupungin liikuntapalvelut avaa osan Turun kaupungin kuntosaleista kertamaksuasiakkaille. Lisäksi aikuisille tullaan järjestämään pienryhmissä liikuntapalveluja ulkona. Kaikki harrastaminen pitää toteuttaa koronaturvallisesti.

Turun kaupungin liikuntapalvelut avaa maanantaista 22.2. alkaen kertamaksuasiakkaille Impivaaran uimahallin 2. kerroksen yleisökuntosalin sekä kuntosalit Kupittaan urheiluhallissa ja Varissuon jäähallissa (kännykkämaksulla). Myös Pansion kuntosali on avoinna. Kuntosaleihin tulee aukioloaikarajoitteita. Muut kaupungin kuntosalit pysyvät suljettuna.  

Liikunta-, Seniori- ja Kimmoke-rannekkeet eivät ole käytössä kuntosaleilla. Syynä on kävijämäärien säilyminen suositusten mukaisena sekä hyvityskäytännöt sarja- ja kausilatauksissa. 

Asiakkaan velvollisuudet kuntosalissa 

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin koronakoordinaatioryhmän 16.2.2021 suositusten mukaan asiakkaan tulee sitoutua liikuntapaikan antamiin infektioturvallisuusohjeisiin. Asiakkaalla ei saa olla Covid-19 -infektioon viittaavia oireita, eikä hän saa olla määrättynä eristykseen tai karanteeniin liikuntaharrastuksen aikana.  

Asiakkaan tulee pyyhkiä liikuntalaitteiden kosketuspinnat aina laitteen käytön jälkeen liikuntapaikan antamalla puhdistusaineella ja kertakäyttöisellä paperipyyhkeellä.  

Asiakkaan tulee käyttää kasvomaskia (kirurgista suunenäsuojusta) tai visiiriä liikuntapaikan yleisissä tiloissa ja pukuhuoneissa lukuun ottamatta suihku- ja saunatiloja. Kasvomaskin tai visiirin käyttö on suositeltavaa myös liikuntalaitteiden käytön aikana.

Täältä pääset lukemaan tarkemmat ohjeet ja tutustumaan tarjottaviin liikuntavaihtoehtoihin.

https://www.turku.fi/uutinen/2021-02-17_aikuisten-yksiloliikuntaan-helpotuksia-222-73

Neuroyhdistys / Ina

Tuetut lomat

Tuetut lomat tarjoavat virkistysmahdollisuuksia niille, jotka eivät voi sairauden aiheuttamien esteiden, taloudellisten tai sosiaalisten syiden vuoksi käyttää tarjolla olevia palveluja sellaisenaan. Lomilla voi rentoutua, tavata muita samassa elämäntilanteessa olevia, saada uusia virikkeitä ja osallistua yhteiseen ohjattuun toimintaan.

Tästä linkistä pääset lukemaan lisää tietoa Neuroliiton tuetuista lomista. 😊

https://neuroliitto.fi/tieto-tuki/tuetut-lomat/

Neuroyhdistys / Ina

Liikkumisesta kokonaisvaltaista hyvinvointia -verkkoluento

Neuroliitolla on huomenna verkkoluento liikkumisesta. Verkkoluento on tarkoitettu MS-tautia, harvinaista neurologista sairautta, Parkinsonin tautia ja liikehäiriösairautta sairastaville sekä henkilöille, joilla on aivovamma. Myös läheiset sekä liikuntaneuvontaa toteuttavat ammattilaiset ovat tervetulleita. Luennolla esitellään soveltavan viikoittaisen liikkumisen suosituksia aikuisille kehitetyn uudistuneen pyramidimallin pohjalta sekä esitellään uusia sovelluksia oman liikkumisen seuraamisen tueksi.

Neuroyhdistys / Ina

Äänestäminen kotona

Vaalit.fi sivuilla saat ohjeet äänestämiseen kotona. Alla linkki sivulle.

https://vaalit.fi/aanestaminen-kotona?utm_source=Ajassa-helmikuu21&utm_medium=uutiskirje&utm_campaign=Ajassa-uutiskirje+2%2F2021

Henkilö saa äänestää ennakkoon kotonaan, mikäli hänen kykynsä liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse kotimaan ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivänä äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia.

Tällöin hänen luokseen saapuu sovittuna ajankohtana kunnan keskusvaalilautakunnan nimeämä vaalitoimitsija, joka ottaa äänestyksen vastaan.

Äänestäjän on ilmoitettava halustaan äänestää kotonaan oman kuntansa keskusvaalilautakunnalle viimeistään päivää ennen ennakkoäänestysajanjakson alkamista eli 12. päivänä ennen vaalipäivää ennen klo 16. Vuoden 2021 kuntavaaleissa ilmoittautuminen kotiäänestykseen on tehtävä keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 6.4.2021 ennen kello 16. Keskusvaalilautakunnan puhelinnumero ja osoite löytyvät äänestäjälle postitse saapuneesta ilmoituskortista. Äänestäjän puolesta ilmoituksen voi tehdä myös hänen valitsemansa henkilö.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestäjän kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Omaishoitajan äänestämisestä on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle samalla kun ilmoittautuminen kotiäänestykseen tehdään.

Kotiäänestyksessä tulee äänestäjän lisäksi olla läsnä äänestäjän valitsema tai hyväksymä 18 vuotta täyttänyt henkilö. Tämä henkilö ei voi olla vaaleissa ehdokkaana oleva.

Tutkimus, Mielipidetutkimuksella, Äänestys, Täytä, Käsi

Neuroyhdistys / Ina

Etsitään haastateltavia logopedian pro gradu -tutkielmaan

HUOM! Puheterapeuttista kuntoutusta saaneet aikuiset!

Puheterapeuttiopiskelija Hanna-Maria Räätäri Oulun yliopistosta tekee pro gradu -tutkielmaa liittyen kuntoutuksen tavoitteiden asettelussa käytettävään Goal Attainment Scaling -menetelmään (monille ehkä tutumpi esim. nimellä ”GAS-tavoitteet” tai ”omat tavoitteeni -lomake”). Tutkimuksen tarkoituksena on kartoittaa puheterapeuttista kuntoutusta saaneiden aikuisten ajatuksia ja kokemuksia GAS-menetelmästä terapian tavoitteiden asettelussa ja seurannassa.

Hän etsii haastateltaviksi henkilöitä, joilla olisi kokemusta vähintään yhdestä GAS-prosessista eli ”omien tavoitteiden luonnista” tavoitteiden saavuttamista koskeva arviointikeskustelu mukaan lukien. Esimerkiksi vuoden 2018 jälkeen kaikki Kelan kustantamaa puheterapiaa saaneet ovat GAS-tavoitteet todennäköisesti luoneet. Haastatteluun osallistuakseen ei tarvitse olla sen kummempia tietoja menetelmästä, vaan haastateltava voi kertoa täysin omista kokemuksistaan ennalta annettujen teemojen pohjalta. Haastateltavalla tulee kuitenkin olla riittävät kielelliset taidot osallistuakseen haastatteluun.

Haastattelut toteutettaisiin välimatkan vuoksi etänä Zoomin välityksellä. Vastaaminen onnistuu tarvittaessa myös kirjoittaen.

Haastattelu kestää noin 30-60 minuuttia.

Lisätietoja voi kysellä suoraan: 

Hanna-Maria Räätäri

040 537 7954

hanna-maria.raatari@student.oulu.fi

Tule mukaan vapaaehtoiseksi lipasvahdiksi

Tervetuloa mukaan vapaaehtoiseksi lipasvahdiksi kuntavaalien aikaan tukemaan yhdistyksemme toimintaa!

Yhdistyksellämme on useita paikkakuntia ja niillä äänestyspaikkoja, joihin kaipaamme kerääjiä. Keräyspaikkoja ja aikatauluja ei kaikista kunnista vielä ole tiedossa, mutta voit ilmoittautua minulle minna.harma(at)neurolo.fi, 0400 174 402 mielellään jo nyt. Sovitellaan aikatauluja ja paikkoja, kun saamme kunnilta ja yhteistyöyhdistyksiltämme ne tietoomme.

Tehtävä on helppo ja mukava eli siihen riittää iloinen hymy ja kiitoksen lausuminen lahjoittajalle!

Kuntavaalien ennakkoäänestys on 7. – 13.4. ja varsinainen vaalipäivä on su 18.4.2021.

Pieni ele -keräys oli aiemmin nimeltään Vaalikeräys. Se sai alkunsa jo vuonna 1907, jolloin ensimmäisten eduskuntavaalien yhteydessä kerättiin varoja tuberkuloosin vastustamiseen. Pieni ele on siis auttanut jo reippaasti yli 100 vuotta!

Tänä päivänä Pieni ele perustuu 15 järjestön väliseen yhteistoimintaan. Järjestöjen paikallisyhdistykset toteuttavat keräyksen vapaaehtoisvoimin kunnissa ympäri Suomen. Vapaaehtoisia on mukana toistakymmentä tuhatta. Lipaskerääjät ovatkin keräyksen sielu.

Keräystuotto jaetaan Pienessä eleessä mukana olevien 15 kotimaan vammais- ja terveysjärjestön kesken. Järjestöt käyttävät keräysvarat mm. kuntoutukseen, apuvälineiden hankintaan ja edunvalvontaan. Paikallisyhdistyksissä keräysvarojen avulla järjestetään esimerkiksi neuvontaa, vertaistukiryhmiä sekä virkistystoimintaa.

Kuvassa voi olla 1 henkilö

Neuroyhdistys / Minna