Etsitään haastateltavia logopedian pro gradu -tutkielmaan

HUOM! Puheterapeuttista kuntoutusta saaneet aikuiset!

Puheterapeuttiopiskelija Hanna-Maria Räätäri Oulun yliopistosta tekee pro gradu -tutkielmaa liittyen kuntoutuksen tavoitteiden asettelussa käytettävään Goal Attainment Scaling -menetelmään (monille ehkä tutumpi esim. nimellä ”GAS-tavoitteet” tai ”omat tavoitteeni -lomake”). Tutkimuksen tarkoituksena on kartoittaa puheterapeuttista kuntoutusta saaneiden aikuisten ajatuksia ja kokemuksia GAS-menetelmästä terapian tavoitteiden asettelussa ja seurannassa.

Hän etsii haastateltaviksi henkilöitä, joilla olisi kokemusta vähintään yhdestä GAS-prosessista eli ”omien tavoitteiden luonnista” tavoitteiden saavuttamista koskeva arviointikeskustelu mukaan lukien. Esimerkiksi vuoden 2018 jälkeen kaikki Kelan kustantamaa puheterapiaa saaneet ovat GAS-tavoitteet todennäköisesti luoneet. Haastatteluun osallistuakseen ei tarvitse olla sen kummempia tietoja menetelmästä, vaan haastateltava voi kertoa täysin omista kokemuksistaan ennalta annettujen teemojen pohjalta. Haastateltavalla tulee kuitenkin olla riittävät kielelliset taidot osallistuakseen haastatteluun.

Haastattelut toteutettaisiin välimatkan vuoksi etänä Zoomin välityksellä. Vastaaminen onnistuu tarvittaessa myös kirjoittaen.

Haastattelu kestää noin 30-60 minuuttia.

Lisätietoja voi kysellä suoraan: 

Hanna-Maria Räätäri

040 537 7954

hanna-maria.raatari@student.oulu.fi

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *